Dataset

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorz. naar type en regio, 2015-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over re-integratievoorzieningen die door gemeenten worden ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden te verkleinen, met het doel deze groep uiteindelijk aan een baan te helpen. Het gaat in deze tabel om het aantal nieuw ingezette en beëindigde re-integratievoorzieningen in de verslagmaand. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de re-integratievoorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar van: 2015-2018

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio; Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83063NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83063NED

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83063NED

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's