Dataset

Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van door Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen zaken van personen die een hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland hebben aanvaard en zaken van personen die het hulpaanbod hebben afgewezen. Van zaken waarin wel hulp is aanvaard en waarbij vervolgdiensten zijn aangeboden wordt een uitsplitsing naar verleende vervolgdienst gegeven. In 2008 is Slachtofferhulp Nederland overgegaan op een nieuw registratiesysteem. Intakegesprekken worden niet langer meer gezien als verleende hulp. Hierdoor is in 2008 het aantal zaken waarin het hulpaanbod is aanvaard sterk afgenomen en het aantal zaken waarin het hulpaanbod niet is aanvaard sterk toegenomen. Bureau Slachtofferhulp heeft de wijze van registreren van de diensten met ingang van 2007 gewijzigd. Door deze wijziging is de oude manier van registreren niet vergelijkbaar met de nieuwe registratie. Daarom zijn er voor 2006 geen gegevens bekend over vervolgdiensten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006. Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet per 7 september 2010.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71819ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71819ned

Overzicht van door Bureau Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken en verleende diensten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71819ned

Overzicht van door Bureau Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken en verleende diensten.