Dataset

Bij Slachtofferhulp Nederland aangemelde zaken naar wijze van aanmelding (01-01-2009 - 01-01-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit databestand geeft een overzicht van bij Slachtofferhulp Nederland aangemelde zaken.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Alle bij Slachtofferhulp Nederland in een verslagjaar aangemelde zaken zijn in dit bestand opgenomen. Dit bestand bevat een selectie van variabelen uit het registratiesysteem (Regas).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f59c7

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier