Dataset

Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd (2004-2021)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van personen die zijn aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland en die bekend zijn in de sociaal statistische bestanden van het CBS.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.

De tabel bevat ook relatieve cijfers. Dat wil zeggen dat het aantal personen dat in contact geweest is met Slachtofferhulp, wordt weergegeven per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep. Naast slachtoffers van delicten en ongevallen kunnen ook getuigen, betrokkenen, veroorzakers of nabestaanden cliënt zijn van Slachtofferhulp Nederland.

Door een wijziging bij Slachtofferhulp Nederland in de toekenning van type cliënt is er een trendbreuk tussen 2016 en 2017 ontstaan. Daarnaast heeft er een uitfasering van het ontvangen van de dagrapporten bij verkeersongevallen plaatsgevonden die Slachtofferhulp Nederland kreeg. Dit heeft er voornamelijk toe geleid dat er in 2018 substantieel minder cliënten met de slachtoffertypering ‘betrokkene’ zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 2004 tot en met 2021.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig. Aangezien de tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Cliënten van Slachtofferhulp, type cliënt, delict'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81018ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81018ned

Cliënten van Slachtofferhulp naar type cliënt, en onderscheiden naar herkomstgroepering, leeftijd, geslacht en soort delict

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81018ned

Cliënten van Slachtofferhulp naar type cliënt, en onderscheiden naar herkomstgroepering, leeftijd, geslacht en soort delict