Dataset

Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over personen die zijn aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, samenstelling huishouden, sociaaleconomische categorie, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per april 2024: De tabel is aangevuld met relatieve cijfers en met de jaren 2018 tot en met 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 verschijnen in het derde kwartaal van 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85704NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85704NED

Cliënten (aantal, per 100.000 inwoners) van Slachtofferhulp geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85704NED

Cliënten (aantal, per 100.000 inwoners) van Slachtofferhulp geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden