Dataset

Slachtofferhulp; naar delict, herkomst, leeftijd, geslacht 2006-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van personen die met Slachtofferhulp Nederland in contact zijn geweest. In de tabel wordt per soort delict of ongeval onderscheid gemaakt tussen personen die door Slachtofferhulp Nederland hulp is aangeboden en de personen die het hulpaanbod hebben aanvaard. De tabel kan worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en herkomst. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan per soort delict of ongeval maar eenmaal meegeteld.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2007.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2006 - 2007 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Reden stopzetten: Slachtofferhulp Nederland is in 2009 begonnen met een nieuwe registratie. Het is hiermee niet mogelijk deze tabel te vullen.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71931ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71931ned

Slachtofferhulp naar persoonskenmerken herkomst, leeftijd, geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71931ned

Slachtofferhulp naar persoonskenmerken herkomst, leeftijd, geslacht.