Dataset

Slachtofferhulp; hulpverleningen naar geslacht, leeftijd en delict

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over rechtsbescherming en veiligheid gegevens over slachtoffers. Deze tabel bevat cijfers over de hulpverleningen aan slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp Nederland is een landelijke stichting onderverdeeld in 13 regiokantoren en 75 bureaus. 1500 vrijwilligers en 250 beroepskrachten bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Naast de eerste opvang en begeleiding van slachtoffers zet Slachtofferhulp Nederland zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen, nabestaanden en veroorzakers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001. Frequentie: jaarlijks.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet per 7 september 2010.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70883ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70883ned

Beëindigde zaken, waarin de hulpverlening werd aanvaard naar geslacht, leeftijd en delict.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70883ned

Beëindigde zaken, waarin de hulpverlening werd aanvaard naar geslacht, leeftijd en delict.