Dataset

Bureau Slachtofferhulp; aangemelde zaken en verleende diensten 2009-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van bij Slachtofferhulp Nederland aangemelde zaken en verleende diensten. In de tabel wordt bij de aangemelde zaken onderscheid gemaakt naar de wijze van aanmelden en de verleende diensten worden uitgesplitst naar wijze van dienstverlening. Deze tabel is een voortzetting van de stopgezette tabel: Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten. In 2009 is Slachtofferhulp Nederland overgegaan op een nieuw registratiesysteem.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2009 tot en met 2013 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80583ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80583ned

Aangemelde zaken en verleende diensten bij Bureau Slachtofferhulp per verslagjaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80583ned

Aangemelde zaken en verleende diensten bij Bureau Slachtofferhulp per verslagjaar