Dataset

Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland (vanaf 01-01-2009)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat een selectie van variabelen uit het registratiesysteem (Regas) van Slachtofferhulp Nederland. Van alle cliënten van Slachtofferhulp Nederland is opgenomen hoe vaak ze van welke type delicten slachtoffer zijn geworden in een verslagjaar. Iedere regel vertegenwoordigt een cliënt van Slachtofferhulp Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is een selectie van variabelen uit het integrale bestand dat Slachtofferhulp Nederland aan het CBS levert. Het bestand is verrind en bedoeld om te koppelen aan het SSB. Gaafmaken is niet van toepassing. Men dient er rekening mee te houden dat het hier niet alleen slachtoffers van delicten of ongevallen betreft. Ook getuigen en daders van delicten of ongevallen die bij Slachtofferhulp komen worden geregistreerd. Vanaf verslagjaar 2009 zijn variabelen toegevoegd die bij de eerste aangemelde zaak uit het verslagjaar het type cliënt, type delict en vervolghulp omschrijft. (variabelen delcode, GrTypeSL en Geenvervolghulp).

Populatie

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar slachtofferhulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f4ea7

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier