Dataset

Actuele projectinformatie hoogwaterbeschermingsprogramma

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Informatiehuis Water (Waterschap)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Dutch government
  • Water authorities
  • Disasters
  • Flood defences and water management
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze dataset bevat informatie over de versterkingsprojecten in het hoogwaterbeschermingsprogramma. In de dataset zijn per versterkingsproject de referenties (scope, planning en kosten) opgenomen op basis van het vastgestelde programma en door de Programmadirectie HWBP toegekende subsidies.

Landing page: https://www.waterveiligheidsportaal.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

API Actuele projectinformatie hoogwaterbeschermingsprogramma

JSON CC-0 (1.0)

Deze dataset bevat informatie over de versterkingsprojecten in het hoogwaterbeschermingsprogramma. In de dataset zijn per versterkingsproject de referenties (scope, planning en kosten) opgenomen op basis van het vastgestelde programma en door de Programmadirectie HWBP toegekende subsidies.

Documentation