Dataset

Uitgesproken faillissementen; mkb; bedrijfstak (SBI 2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in het Midden- en kleinbedrijf, gegevens over het aantal betrokken werkzame personen en bedrijfsleeftijd bij faillissement. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak, gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008).

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar: vanaf eerste kwartaal 2011.

Status van de cijfers: De uitkomsten van het laatste kwartaal zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024: Cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 juli 2023: Door nieuwe inzichten zijn de uitkomsten herzien vanaf 2011 1e kwartaal en is een groot deel van de cijfers (licht) gecorrigeerd. Ook zijn de geheimhoudingsregels aangescherpt waardoor meer cellen weggepunt zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het tweede kwartaal 2024 worden naar verwachting medio juli 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48044NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48044NED

Uitgesproken faillissementen bedrijfstakken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48044NED

Uitgesproken faillissementen bedrijfstakken