Dataset

Uitgesproken faillissementen; mkb; bedrijfstak (SBI 2008)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in het Midden- en kleinbedrijf, gegevens over het aantal betrokken werkzame personen en bedrijfsleeftijd bij faillissement. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak, gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008).

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar: vanaf eerste kwartaal 2011.

Status van de cijfers: De uitkomsten van het laatste kwartaal zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024: Cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 juli 2023: Door nieuwe inzichten zijn de uitkomsten herzien vanaf 2011 1e kwartaal en is een groot deel van de cijfers (licht) gecorrigeerd. Ook zijn de geheimhoudingsregels aangescherpt waardoor meer cellen weggepunt zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het tweede kwartaal 2024 worden naar verwachting medio juli 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48044NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48044NED

Uitgesproken faillissementen bedrijfstakken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48044NED

Uitgesproken faillissementen bedrijfstakken