Dataset

Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat een overzicht van alle faillissementen die in de verslagperiode in Nederland zijn uitgesproken. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ook worden de faillissementen (totaal en per bedrijfstak) uitgesplitst naar rechtsvorm. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014

Status van de cijfers Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80158ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80158ned

Uitgesproken faillissementen van bedrijven naar rechtsvorm, en belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens SBI 2008-indeling.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80158ned

Uitgesproken faillissementen van bedrijven naar rechtsvorm, en belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens SBI 2008-indeling.