Dataset

Uitgesproken faillissementen door Nederlandse rechtbanken naar type gefailleerde, activiteit en regio (vanaf 11-03-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Economie
  • Recht
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit dataontwerp van de statistiek over uitgesproken faillissementen bevat alle faillissementen die door de rechter in Nederland zijn uitgesproken. Het bevat faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen. Ook de in Nederland uitgesproken faillissementen van buitenlandse rechtspersonen zijn opgenomen. Voor elk faillissement is opgenomen wat de uitspraak- en, indien van toepassing, beëindigingsdatum is van de faillissementsprocedure. Ook gegevens over de gefailleerde zelf zijn beschikbaar, zoals bedrijfsactiviteit, type gefailleerde, rechtspersoon, postcode van woon- of vestigingsadres, KvK-nummer en (in geval van natuurlijke personen en eenmanszaken) de geboortedatum. Elk faillissement komt één keer voor, in de maand waarin de faillissementsuitspraak gedaan is. Er wordt niet gecorrigeerd voor faillissementsuitspraken die in een later stadium vernietigd worden. In de Statline tabellen zijn de gegevens uitgesplitst naar branches en regio's. Uit de data worden maandelijks drie Statline tabellen samengesteld en gepubliceerd, t.w.: 1 - Uitgesproken faillissementen; kerncijfers; (Nederland totaal uitgesplitst naar type gefailleerde) 2 - Uitgesproken faillissementen; particulieren (incl. eenmanszaken); (Regionale cijfers uitgesplitst naar type gefailleerde) 3 - Uitgesproken faillissementen; bedrijven/instellingen (incl. eenmanszaken); (Regionale cijfers uitgesplitst naar branches). Cijfers zijn voor een maand voorlopig, een maand nader voorlopig en in de maand daarna definitief. Dit betekent dat de cijfers van maand 1 definitief zijn bij de publicatie van maand 3.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Van de rechtbanken worden dagelijks bestanden ontvangen met berichten. De records in deze bestanden zijn gecodeerd. Alle voor de faillissementsstatistieken relevante records worden vastgelegd in een database. Waar mogelijk worden fouten, inconsistenties e.d. in de records door het verwerkingsprogramma gecorrigeerd. Na de geautomatiseerde correcties blijven er nog berichten over die handmatig bekeken en gecorrigeerd moeten worden. Hiertoe wordt eventueel en indien noodzakelijk contact opgenomen met de betreffende rechtbank. De publicatie van de aantallen faillissementen betreft een telling uit de database van de betreffende maand. De eerste publicatie betreft voorlopige cijfers. Cijfers over een verslagmaand kunnen worden bijgesteld als gevolg van nagekomen berichten in de opvolgende maand. In de daaropvolgende maand worden de cijfers indien nodig opnieuw bijgesteld en tegelijkertijd definitief verklaard.
Geheimhouding: Voor de geheimhouding geldt gewoon artikel 37.3 van de CBS-wet. Memorie van toelichting van de CBS-wet: Aan de publicatie mogen geen herkenbare gegevens van afzonderlijke respondenten kunnen worden ontleend. Dit betekent dat de publicaties geen herkenbare gegevens mogen bevatten. Ook mogen die gegevens niet te traceren zijn met behulp van andere CBS-publicaties.

Populatie

Alle in Nederland uitgesproken faillissementen vanaf januari 2008 ( Inclusief de in Nederland uitgesproken faillissementen van buitenlandse rechtspersonen).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803cc816

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset