Dataset

Uitgesproken faillissementen; mkb, business-economy; bedrijfskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in het midden- en kleinbedrijf en de gemiddelde bedrijfsleeftijd op het moment van uitspreken van het faillissement . De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, leeftijd van het bedrijf en de groeicategorie.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar: vanaf eerste kwartaal 2011.

Status van de cijfers: De uitkomsten van het laatste kwartaal zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juli 2024: Cijfers van het tweede kwartaal 2024 zijn toegevoegd en de cijfers van het vorige kwartaal kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het derde kwartaal 2024 worden naar verwachting medio oktober 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48045NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48045NED

Uitgesproken faillissementen grootteklasse, leeftijd, groeicategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48045NED

Uitgesproken faillissementen grootteklasse, leeftijd, groeicategorie