Dataset

Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een overzicht van alle faillissementen die in de verslagperiode in Nederland zijn uitgesproken. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ook worden de faillissementen (totaal en per bedrijfstak) uitgesplitst naar rechtsvorm. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014

Status van de cijfers Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80158ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80158ned

Uitgesproken faillissementen van bedrijven naar rechtsvorm, en belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens SBI 2008-indeling.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80158ned

Uitgesproken faillissementen van bedrijven naar rechtsvorm, en belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens SBI 2008-indeling.