Dataset

Vacatures; business economy, bedrijfskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, groeicategorie, leeftijd van het bedrijf en economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008) waaronder de economische activiteit business economy.

Deze tabel is ontwikkeld voor de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: 4e kwartaal 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 augustus 2023: Cijfers van kwartaal 1 tot en met kwartaal 4 van 2022 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van de kwartalen van 2023 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48043NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48043NED

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures Bedrijfsgrootte, bedrijfsleeftijd, groeicategorie, bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48043NED

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures Bedrijfsgrootte, bedrijfsleeftijd, groeicategorie, bedrijfstak (SBI 2008)