Dataset

Bedrijfsongevallen naar persoons- en bedrijfskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Bedrijfsongevallen en personen met bedrijfsongevallen naar geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, arbeidsduur, beroepsniveau en bedrijfsindeling, weergegeven als driejaarsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/2002. Frequentie: eenmalig

Gewijzigd op 19 september 2007: Met ingang van 2004 worden door het CBS de typeringen naar economische activiteit in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) automatisch gegenereerd tijdens het veldinterview. Medio 2007 is deze methode geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van deze typeringen onvoldoende is. Daarom zijn met onmiddellijke ingang alle bedrijfstyperingen uit de EBB StatLine-tabellen verwijderd.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen 2007.

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70672ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70672ned

Bedrijfsongevallen en personen met bedrijfsongevallen naar persoons - en bedrijfskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70672ned

Bedrijfsongevallen en personen met bedrijfsongevallen naar persoons - en bedrijfskenmerken.