Dataset

Internationale handel; exportstarter, bedrijfskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal bedrijven dat in een bepaald jaar goederen of diensten exporteert en in de twee voorafgaande jaren dat niet heeft gedaan (exportstarters). Het betreft bedrijven die actief zijn in de Business Economy en tot het MKB (tot 250 werkzame personen) behoren.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar enkele grootteklassengroepen, de zelfstandigheid van het bedrijf en de landen waarmee de exportstarters handel hebben gedreven. Er is alleen een landenuitsplitsing beschikbaar voor landen binnen de EU. Gegevens over het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021 zijn, net zoals in de vorige periodes, als aparte categorie opgenomen en niet in de categorie ‘niet-EU’

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’. Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2019 zijn definitief, die over 2020 en later zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023:

De gegevens over startende goederenexporteurs zijn aangepast: de gegevens over 2021 zijn bijgesteld op basis van later beschikbaar gekomen informatie. De voorlopige gegevens over 2022 zijn toegevoegd. Er zijn geen gegevens gewijzigd of toegevoegd over startende dienstenexporteurs.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind 2023 worden cijfers over dienstenexporteurs toegevoegd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48070NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48070NED

Bedrijven die internationaal handelen in goederen en/of diensten Business Economy, bedrijfsgrootte, zelfstandigheid, landen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48070NED

Bedrijven die internationaal handelen in goederen en/of diensten Business Economy, bedrijfsgrootte, zelfstandigheid, landen