Dataset

Internationale handel; exportstarter, bedrijfskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal bedrijven dat in een bepaald jaar goederen of diensten exporteert en in de twee voorafgaande jaren dat niet heeft gedaan (exportstarters). Het betreft bedrijven die actief zijn in de Business Economy en tot het MKB (tot 250 werkzame personen) behoren.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar enkele grootteklassengroepen, de zelfstandigheid van het bedrijf en de landen waarmee de exportstarters handel hebben gedreven. Er is alleen een landenuitsplitsing beschikbaar voor landen binnen de EU. Gegevens over het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021 zijn, net zoals in de vorige periodes, als aparte categorie opgenomen en niet in de categorie ‘niet-EU’

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’. Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2019 zijn definitief, die over 2020 en later zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023:

De gegevens over startende goederenexporteurs zijn aangepast: de gegevens over 2021 zijn bijgesteld op basis van later beschikbaar gekomen informatie. De voorlopige gegevens over 2022 zijn toegevoegd. Er zijn geen gegevens gewijzigd of toegevoegd over startende dienstenexporteurs.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind 2023 worden cijfers over dienstenexporteurs toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48070NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48070NED

Bedrijven die internationaal handelen in goederen en/of diensten Business Economy, bedrijfsgrootte, zelfstandigheid, landen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48070NED

Bedrijven die internationaal handelen in goederen en/of diensten Business Economy, bedrijfsgrootte, zelfstandigheid, landen