Dataset

Internationale handel; belangrijkste handelslanden, bedrijfskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal bedrijven (absoluut en relatief) dat goederen of diensten importeert en exporteert. Het betreft bedrijven die actief zijn in de Business Economy. Daarnaast zijn cijfers beschikbaar over de handelswaarde, uitgedrukt in miljoenen Euro’s. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar enkele grootteklassengroepen, de zelfstandigheid van het bedrijf en de belangrijkste landen (wat betreft handelswaarde) waarmee handel is gedreven. Voor de dienstenhandel is geen uitsplitsing per land beschikbaar voor landen buiten de EU.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2019 zijn definitief, die over 2020 en later zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023: De gegevens over goederenhandel zijn aangepast: de gegevens over 2021 zijn bijgesteld op basis van later beschikbaar gekomen informatie. De voorlopige gegevens over 2022 zijn toegevoegd. Er zijn geen gegevens gewijzigd of toegevoegd over dienstenhandel.

De goederenhandel in gas en elektriciteit is met ingang van periode 2022 niet meer aan afzonderlijke bedrijven gekoppeld. Hierdoor is er voor deze goederen geen bedrijf bekend en dus geen bedrijfskenmerken. De waardes van deze handel vallen hierdoor buiten de scope van deze tabel. Met ingang van 2022 is de koppeling tussen de gegevens van internationale handel en het bedrijvenregister verbeterd. Hierdoor een groter deel van de handelswaarde te koppelen aan bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind 2023 worden cijfers over dienstenhandel toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48069NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48069NED

Bedrijven die internationaal handelen in goederen en/of diensten Business Economy, bedrijfsgrootte, zelfstandigheid, handelswaarde, EU

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48069NED

Bedrijven die internationaal handelen in goederen en/of diensten Business Economy, bedrijfsgrootte, zelfstandigheid, handelswaarde, EU