Dataset

Bedrijfsleeftijd bij faillissementen; bedrijfsgrootte 2011 t/m 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde leeftijd van bedrijven en instellingen in het midden- en kleinbedrijf op de datum waarop het faillissement is uitgesproken. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar: van 2011 tot en met 2021.

Status van de cijfers: De uitkomsten van het laatste kwartaal zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 februari 2022: De uitkomsten over het vierde kwartaal van 2021 zijn toegevoegd en de tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48050NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48050NED

Bedrijfsleeftijd bij uitgesproken faillissementen Bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48050NED

Bedrijfsleeftijd bij uitgesproken faillissementen Bedrijfsgrootte