Dataset

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Building and remodeling
  • Energy
  • Trade
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 mei 2024:

Cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2025 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81156ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81156ned

Bedrijfsleven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Industrie, bouw, handel en horeca, transport en zakelijke diensten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81156ned

Bedrijfsleven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Industrie, bouw, handel en horeca, transport en zakelijke diensten