Dataset

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar rechtsvorm (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen). Daarnaast bevat de tabellen de gemiddelde bedrijfsleeftijd en het aantal werkzame personen (in vte's) ten tijde van de faillissementsuitspraak.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2015. tot 4e kwartaal 2022.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2023: De tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84034NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84034NED

Faillissementen aantallen, bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84034NED

Faillissementen aantallen, bedrijfsleeftijd en werkzame personen