Dataset

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen). De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de effecten van zittingsdagen van de rechtbanken. Gewoonlijk worden faillissementen uitgesproken op een vaste dag in de week, veelal de dinsdag. Hierdoor kan een kalendermaand vier of vijf zogenaamde zittingsdagen bevatten. Als gevolg daarvan kan het aantal uitgesproken faillissementen van maand op maand fluctueren. De reeks uitkomsten in deze publicatie is geschoond voor het effect van zittingsdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers De uitkomsten hebben gedurende het verslagjaar een voorlopig karakter. In het eerste kwartaal volgend op het verslagjaar worden de resultaten definitief verklaard.

Wijzigingen per 12 juni 2024: De uitkomsten over de maand mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten over de maand juni 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juli 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83085NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83085NED

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83085NED

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen