Dataset

Faillissementen naar arrondissement 1993 - 1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft een overzicht van de lopende, uitgesproken, vernietigde en beëindigde faillissementen naar arrondissement, tevens opgenomen de ingediende rekesten tot faillietverklaring naar arrondissement.

Gegevens beschikbaar van 1993 - 1999

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Frequentie: Stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7493fail

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7493fail

Per arrondissement; ingediende rekesten en uitgesproken faillissementen naar wijze aanhangig maken; tevens lopende, uitgesproken, vernietigde

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7493fail

Per arrondissement; ingediende rekesten en uitgesproken faillissementen naar wijze aanhangig maken; tevens lopende, uitgesproken, vernietigde