Dataset

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juli 2024: De uitkomsten over de maand juni 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten over de maand juli 2024 verschijnen naar verwachting op 12 augustus 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82244NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82244NED

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82244NED

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten