Dataset

Koopbereidheid van huishoudens naar inkomenspositie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Koopbereidheid van particuliere huishoudens met een inkomen onder en boven de lage inkomensgrens. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens over koopbereidheid zijn afkomstig van het Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO).

Op basis van het CCO worden een drietal conjunctuurindicatoren samengesteld:

  • de indicator van het consumentenvertrouwen en
  • de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1991

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie van nieuwe gegevens is stopgezet per 20 december 2002.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70105ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70105ned

Koopbereidheid van huishoudens. Onder en boven de lage inkomensgrens.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70105ned

Koopbereidheid van huishoudens. Onder en boven de lage inkomensgrens.