Dataset

Vaste lasten; inkomenspositie, 1990/1991-2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden. De bestedingen aan vaste lasten vormen een belangrijk onderdeel van de totale bestedingen van huishoudens.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bestaat uit een tijdreeks met gegevens over vaste lasten van huishoudens, onder en boven de lage inkomensgrens. Vaste lasten worden uitgesplitst naar bruto huur(waarde), water en energie, verzekeringen en retributies, consumptieve belastingen, vaste lasten minus huursubsidie en huur(waarde) minus huursubsidie.

Gegevens beschikbaar van 1990/1991 tot en met 2003.

Status van de cijfers De cijfers over het jaar 2003 zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70110ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70110ned

Totale bestedingen en vaste lasten van huishoudens Inkomenspositie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70110ned

Totale bestedingen en vaste lasten van huishoudens Inkomenspositie