Dataset

Vaste lasten; inkomenspositie, 1990/1991-2003

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden. De bestedingen aan vaste lasten vormen een belangrijk onderdeel van de totale bestedingen van huishoudens.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bestaat uit een tijdreeks met gegevens over vaste lasten van huishoudens, onder en boven de lage inkomensgrens. Vaste lasten worden uitgesplitst naar bruto huur(waarde), water en energie, verzekeringen en retributies, consumptieve belastingen, vaste lasten minus huursubsidie en huur(waarde) minus huursubsidie.

Gegevens beschikbaar van 1990/1991 tot en met 2003.

Status van de cijfers De cijfers over het jaar 2003 zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70110ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70110ned

Totale bestedingen en vaste lasten van huishoudens Inkomenspositie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70110ned

Totale bestedingen en vaste lasten van huishoudens Inkomenspositie