Dataset

Enkele gezondheidskenmerken naar inkomenspositie en leeftijd, 2000*

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gezondheidskenmerken van personen van 16 jaar of ouder. Onder en boven de lage inkomensgrens, onder en boven sociaal minimum, 2000* Gewijzigd op 20 december 2002. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70104NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70104NED

Gezondheidskenmerken van personen van 16 jaar of ouder. Onder en boven de lage inkomensgrens, onder en boven sociaal minimum,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70104NED

Gezondheidskenmerken van personen van 16 jaar of ouder. Onder en boven de lage inkomensgrens, onder en boven sociaal minimum,