Dataset

Gezondheidskenmerken naar regio, 1995-1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl, per regio Gemiddelde over de periode 1995 - 1999 Gewijzigd op 02 oktober 2001. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37184

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37184

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl, per regio Gemiddelde over de periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37184

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl, per regio Gemiddelde over de periode