Dataset

Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomenspositie, 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal particuliere huishoudens naar klasse van het vermogen en inkomenspositie. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2000

Wijzigingen per 23 januari 2018 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70107ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70107ned

Vermogensklasse percentage huishoudens onder en boven de lage inkomensgrens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70107ned

Vermogensklasse percentage huishoudens onder en boven de lage inkomensgrens