Dataset

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken, seizoengecorrigeerd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde informatie over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). Bij seizoencorrectie wordt gecorrigeerd voor een min of meer vast seizoenpatroon als gevolg van omstandigheden in de verschillende seizoenen. Door de toegepaste seizoencorrectie kunnen cijfers van opeenvolgende periodes direct vergeleken worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers: De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijziging per 27 maart 2024: De cijfers van maart 2024 zijn toegevoegd.

Bij het berekenen van de marges is een kleine verbetering doorgevoerd. Daardoor zijn de onder- en bovengrens van de marges in sommige gevallen een fractie veranderd, de waardes zijn onveranderd. Voortaan staat er in de tabel vermeld of het seizoengecorrigeerde data of ongecorrigeerde data betreft, zelfs als de tabel maar één type bevat. Data van oktober 2023 voor de sector F Bouwnijverheid is gecorrigeerd, wat tot kleine veranderingen heeft gezorgd in alle aggregaties van deze sector in die periode.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? De uitkomsten voor de maand april 2024 worden naar verwachting op 16 mei 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85842NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85842NED

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85842NED

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges