Dataset

Vacatures; aantal openstaande vacatures, seizoengecorrigeerd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal vacatures per kwartaal, seizoengecorrigeerd, heeft betrekking op de vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal. De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:

  • economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
  • kwartaal.

Gegevens over 1997 - 2009.

Frequentie: Stopgezet.

Wijzigingen per 10 mei 2010: Stopgezet. Reden van stopzetten: De indeling naar economische activiteit is gewijzigd. De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door SBI 2008. De huidige indeling heeft minder detail. De nieuwe gegevens zijn te vinden in de StatLine tabel
vacatures;Totaal: seizoengecorrigeerd

Status van de cijfers: De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog in geringe mate bijgesteld worden.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70650ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70650ned

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar een aantal economische activiteiten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70650ned

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar een aantal economische activiteiten.