Dataset

Ontstane vacatures; onderwijsniveau

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ontstane vacatures bij bedrijven en instellingen in de sector Zorg en Welzijn. De gegevens over de ontstane vacatures zijn gedetailleerd naar:

  • AZW hoofdbranche;
  • gevraagd onderwijsniveau;
  • jaar en kwartaal.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie ook paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig. Cellen met minder dan 1000 waarnemingen zijn onderdrukt. Cellen met cijfers die niet robuust genoeg zijn voor correcte classificatie, voor variatie in de online waarneming of voor variatie ten gevolge van de keuze van het gewicht van indirecte vacatures, zijn onderdrukt. Deze onderdrukking wordt na de vaststelling bij de eerste publicatie voor een langere periode ongewijzigd aangehouden.

Vacatures van de sector Zorg en Welzijn worden online goed waargenomen, de weegfactoren van de vacatures zijn relatief laag. Dat betekent dat in deze sector incidentele fouten van individuele vacatures niet doorwerken naar grote aantallen. De kwaliteit van de indeling van ontstane vacatures naar onderwijsniveau is geanalyseerd en gepubliceerd voor de grootste branche binnen de sector: verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit staat gepubliceerd in paragraaf 2.4 van het rapport Beleidsmatig relevante informatie op basis van online vacaturedata (zie onder ‘Relevante artikelen’). De eerste resultaten hiervan zijn bemoedigend. Een uitgebreidere kwaliteitscheck op deze indeling zal binnenkort worden uitgevoerd. De cijfers zijn gebaseerd op de meest recente (her)levering van de kwartaalcijfers van de brondata, waarbij de data vanaf 2018 verbeterd zijn. Deze kunnen daarom afwijken van de cijfers in de tabel Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte (zie onder ‘Relevante tabellen), die jaarlijks wordt bijgewerkt.

Wijzigingen per 14 juni 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over het 1e kwartaal 2024. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24147NED

Ontstane vacatures AZW branches, onderwijsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24147NED

Ontstane vacatures AZW branches, onderwijsniveau