Dataset

Onderwijsniveau van personen en partner

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van personen en hun partner. Het betreft personen van 25 jaar of ouder die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat de initiële schoolloopbaan dan doorgaans is afgerond en het hoogste onderwijsniveau is bereikt. Ook zijn er onder 25-plussers meer paren met een vaste relatie. In deze tabel worden onderwijscombinaties gepresenteerd waarbij het onderwijsniveau van de persoon en diens partner bestaat uit 5 niveaus: 1) basisonderwijs, 2) vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1, 3) havo, vwo, mbo2-4, 4) hbo-, wo-bachelor, 5) hbo-, wo-master, doctor. Tevens wordt op basis van de vijfdeling het aantal personen weergegeven waarvan de partner een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau heeft.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2023.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 februari 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers voor 2024 worden toegevoegd in februari 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85834NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85834NED

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85834NED

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht