Dataset

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau van mensen van 15 tot 75 jaar die op 1 oktober van het verslagjaar in een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. In de tabel zijn de drie-, vijf- en achtdeling voor onderwijsniveau opgenomen en kunnen uitsplitsingen gemaakt worden naar geslacht, leeftijd en regio.

Voor de totale bevolking van 15 tot 75 jaar zijn aantallen opgenomen, voor het hoogstbehaalde onderwijsniveau gaat het om percentages.

Deze tabel is gebaseerd op het Opleidingsniveaubestand. De cijfers in de tabel kunnen afwijken van de cijfers waar in paragraaf 3 naar verwezen wordt en die gebaseerd zijn op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Dit heeft te maken met de verschillen tussen beide bronnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste beschikbare verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2024: De voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel wordt jaarlijks in het vierde kwartaal geactualiseerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85525NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85525NED

Onderwijs Geslacht, leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85525NED

Onderwijs Geslacht, leeftijd, regio