Dataset

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau van mensen van 15 tot 75 jaar die op 1 oktober van het verslagjaar in een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. In de tabel zijn de drie-, vijf- en achtdeling voor onderwijsniveau opgenomen en kunnen uitsplitsingen gemaakt worden naar geslacht, leeftijd en regio.

Voor de totale bevolking van 15 tot 75 jaar zijn aantallen opgenomen, voor het hoogstbehaalde onderwijsniveau gaat het om percentages.

Deze tabel is gebaseerd op het Opleidingsniveaubestand. De cijfers in de tabel kunnen afwijken van de cijfers waar in paragraaf 3 naar verwezen wordt en die gebaseerd zijn op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Dit heeft te maken met de verschillen tussen beide bronnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste beschikbare verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2024: De voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel wordt jaarlijks in het vierde kwartaal geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85525NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85525NED

Onderwijs Geslacht, leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85525NED

Onderwijs Geslacht, leeftijd, regio