Dataset

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de onderwijsrichting van het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 april 2019: De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend. Als gevolg hiervan zijn er ook enkele kleine wijzigingen in de onderwijsrichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83861NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83861NED

Bevolking Caribisch Nederland 15 jaar of ouder Geslacht, leeftijd, hoogstbehaald onderwijsniveau, onderwijsrichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83861NED

Bevolking Caribisch Nederland 15 jaar of ouder Geslacht, leeftijd, hoogstbehaald onderwijsniveau, onderwijsrichting