Dataset

Beroepsbevolking; onderwijsniveau /-richting 1996-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u gegevens over kenmerken van de beroepsbevolking, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en -richting.

Deze tabel is stopgezet en voortgezet in een vernieuwde tabel Beroepsbevolking; behaalde onderwijs. Aanleiding voor deze vernieuwing was de nieuwe Standaard onderwijsindeling 2006 (SOI 2006). In de vorige edities van de SOI was het mogelijk om met behulp van de EBB vier opleidingsrichtingen te onderscheiden. Met de SOI 2006 zijn dit er tien. In deze nieuwe publicatie kunnen bezoekers van Statline - in tegenstelling tot eerder - nu ook één of meerdere van deze opleidings-richtingen selecteren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot en met 2006

Status van de cijfers: Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 10 januari 2017: Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 3-8-2006: Bij het tot stand komen van deze tabel is een fout gemaakt in de selectie naar de doelpopulatie voor de periode 1996-1999. Hierdoor zijn ten onrechte niet-responderende personen (non-respons) meegeteld in de bevolkingstotalen. Deze fout is in de nieuwe publicatie hersteld.

In april 2006 is om de aansluiting bij de ISCED te verbeteren en internationale vergelijkingen te vergemakkelijken, de indeling van het onderwijsniveau aangepast. Het hoogst behaalde onderwijsniveau is vastgesteld met behulp van de Standaard Onderwijsindeling 2003.

In november 2005 is deze publicatie beoordeeld op betrouwbaarheid en statistische relevantie. Daarbij is besloten om op celniveau te kijken naar de gepubliceerde aantallen. Waar deze aantallen te klein waren, zijn deze vervangen door (.) puntjes.

In november 2005 is deze publicatie beoordeeld op betrouwbaarheid en statistische relevantie. Daarbij is besloten om op celniveau te kijken naar de gepubliceerde aantallen. Waar deze aantallen te klein waren, zijn deze vervangen door (.) puntjes.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70896ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70896ned

Beroepsbevolking naar geslacht, herkomst en leeftijd en onderwijsniveau en - richting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70896ned

Beroepsbevolking naar geslacht, herkomst en leeftijd en onderwijsniveau en - richting