Dataset

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat mensen van een bepaalde leeftijd nog kunnen verwachten te leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de kansen op sterfte en ongezondheid in de toekomst gelijk blijven.

In de tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting gegeven:

  • de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
  • de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen volgens de OESO-beperkingen
  • de levensverwachting zonder beperkingen volgens de Global Acitivity Limitations Indicator
  • de levensverwachting zonder psychische klachten

De cijfers hebben betrekking op vierjaarsperioden (bv 2015/2018). De reden daarvoor is dat voor de gezondheidskenmerken gebruik gemaakt wordt van de CBS-Gezondheidsenquête. Die enquête is te klein van omvang om op jaarbasis de cijfers te kunnen bepalen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 oktober 2023: De cijfers over de periode 2019/2022 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over de periode 2021/2024 verschijnen in 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84842NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84842NED

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84842NED

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen