Dataset

Vacatures; vacaturegraad per kwartaal (1997-2006)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:

  • economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
  • kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Frequentie: Stopgezet per 14 augustus 2008.

Reden stopzetting: De cijfers van de gehele reeks zijn herzien. De reden hiervan is dat met ingang van 2006 het CBS voor de vaststelling van het aantal banen van werknemers gebruik maakt van een nieuwe gegevensbron: de zogenaamde Polisadministratie. De Polisadministratie wordt beheerd door het UWV en is gevuld met werknemersgegevens uit de loonaangiften die werkgevers bij de Belastingdienst indienen. De Polisadministratie bevat alle werknemers in dienst van bedrijven en instellingen die in Nederland loonbelasting- en premieplichtig zijn.

Als gevolg van de invoering van de Polisadministratie is de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL) in de loop van 2006 afgeschaft. Dit was de vorige bron voor de berekening van de vacaturegraden.

Door het overstappen op de Polisadministratie zijn de vacaturegraden in de meeste gevallen iets lager geworden. Voor het totaal gaat het om een tot drie graden. Op het niveau van bedrijfstak kunnen de verschillen groter zijn.

De tabel wordt voortgezet door tabel
Vacatures; vacaturegraad

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70788ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70788ned

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70788ned

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal.