Dataset

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 02/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:

  • economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling SBI 2008;
  • kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2016 definitief, cijfers vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 februari 2024: Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80567ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80567ned

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80567ned

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken