Dataset

Vacatures; beroep, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de op internet gepubliceerde vacatures in Nederland en in België. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar beroep (hoofdberoepsgroep en beroepenveld) en regio beschikbaar. Hierbij is de classificatie Competent gebruikt zoals die door het Vlaamse bureau voor arbeidsbemiddeling (VDAB) wordt gehanteerd en waarvan het UWV een Nederlandse versie ontwikkelt.

De cijfers worden samengesteld op basis van Index Advertsdata, bewerkt door VDAB en CBS. Alle vacatures die tijdens een maand hebben opengestaan worden hier geteld. De hier gepubliceerde vacatureaantallen verschillen van de vacaturecijfers zoals gepubliceerd door UWV, VDAB of CBS omdat er hier gebruik gemaakt wordt van andere brondata dan gebruikelijk.

De status van deze informatie is dat het hier gaat om experimentele data. Enerzijds is de vacaturedata van Advertsdata niet van optimale kwaliteit. Anderzijds is de Nederlandse versie van Competent nog volop in ontwikkeling.

Deze informatie is samengesteld in het kader van een Interreg-project binnen het programma Vlaanderen-Nederland om grensoverschrijdende arbeidsmarktdata beschikbaar te stellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Mei 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25. November 2021: Geen dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in het 4e kwartaal 2021.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/22031NED

Vacatures Beroep, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/22031NED

Vacatures Beroep, regio