Dataset

Vacatures; overheidssectoren, bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures volgens de structuurenquête per 30 september bij de overheid. De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:

  • overheidssector;
  • bedrijfsgrootte;
  • soort vacature;
  • beroep volgens de Standaard Beroepenclassificatie (SBC) 1992;
  • opleiding volgens Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1998;

Gegevens beschikbaar: 2000 - 2008 Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar. Frequentie: stopgezet Reden van stopzetting: De publicatie van vacatures vindt alleen nog plaats volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008. Deze tabel wordt daarom niet meer aangevuld. Er is voor deze tabel op dit moment nog geen vervangende tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70638ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70638ned

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70638ned

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.