Dataset

Vacatures; ontstaan, openstaand, vacaturegraad

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/08/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal vacatures bij bedrijven en instellingen in de zorg en welzijn. Het betreft ontstane en openstaande vacatures en de vacaturegraad. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar AZW hoofdbranche.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie awzstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 december 2023: De tabel is aangevuld met cijfers over het 3e kwartaal 2023.

Wijzigingen per 10 maart 2023: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2022 en het jaar 2022 is toegevoegd. Door een correctie op de koppeling van vacatures naar instellingen zijn de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2022 van de branches UMC’s en Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg bijgesteld.

Door een verbetering van de methode zijn de cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2018 bijgesteld. Dit heeft als gevolg dat de aantallen vacatures naar branche gewijzigd zijn. De totalen over de Zorg en Welzijn breed zijn gelijk gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24136NED

Ontstane vacatures, openstaande vacatures, vacaturegraad AZW branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24136NED

Ontstane vacatures, openstaande vacatures, vacaturegraad AZW branches