Dataset

Vacatures; bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, en economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2024: Cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van het tweede kwartaal 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48013NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48013NED

Openstaande vacatures, ontstane vacatures, vervulde vacatures Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48013NED

Openstaande vacatures, ontstane vacatures, vervulde vacatures Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte