Dataset

Bedrijvendynamiek; startende bedrijven, bedrijfsgrootte en bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/04/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal bedrijven dat drie jaar na de start meer of minder werknemers heeft dan in het jaar van de start. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar enkele grootteklassengroepen.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel over 2023 zijn voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2024 Gegevens over 2023 zijn toegevoegd, die over 2022 zijn bijgesteld op basis van later beschikbaar gekomen informatie en zijn nu definitief.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48007NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48007NED

Startende bedrijven met groei of krimp aantal werknemers bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48007NED

Startende bedrijven met groei of krimp aantal werknemers bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI)