Dataset

Oprichtingen, opheffingen bedrijven; bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal oprichtingen en opheffingen van bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte in Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. De gegevens zijn beschikbaar voor diverse regionale indelingen.
Deze informatie is samengesteld in het kader van een Interreg-project binnen het programma Duitsland-Nederland om grensoverschrijdende arbeidsmarktdata beschikbaar te stellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Verslagperiode Nederland: 2010-2016 Noordrijn-Westfalen: 2010-2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2019 Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar eind 2020

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/22016NED

Oprichtingen en sluitingen van bedrijven Bedrijfstak, vestigingsgrootte, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/22016NED

Oprichtingen en sluitingen van bedrijven Bedrijfstak, vestigingsgrootte, regio